Onze missie en visie

Missie Expertisecentrum kraamzorg ”de kraamvogel” vzw 2013

Het ECK staat in voor een kwaliteitsvolle uitvoering van alle acties die tot doel
hebben de perinatale zorg voor toekomstige en jonge gezinnen en hun
omgeving te ondersteunen, dit in samenwerking en afstemming met alle
betrokken (professionele) actoren. Vanuit een maatschappelijke
verantwoordelijkheid streeft het eck op een professionele wijze naar kwaliteit
en continuïteit in zorg met respect voor ieders eigenheid.
De expertisecentrum perinatale zorg/kraamzorg volbrengt dit door te
werken aan:
1. het verzamelen en verspreiden van wetenschappelijke informatie en
gespecialiseerde documentatie en methodieken met betrekking tot perinatale
zorg/kraamzorg.
2. het instaan voor gezondheidspromotie met betrekking tot
preconceptiezorg, zwangerschap, geboorte en de periode na de bevalling.
3. het instaan voor de bekendmaking van en het sensibiliseren rond
kraamzorg;
4. het instaan voor het opleiden, vormen en bevorderen van deskundigheid
via advies, ondersteuning en begeleiding.
5. het vervullen van een signaalfunctie en het geven van input met het oog
op beleidsvoorbereidend werk op basis van geüniformeerde registratie.
6. het streven naar afstemming tussen de verschillende betrokken actoren en
het faciliteren van netwerkvorming en samenwerking.

Visie Expertisecentrum kraamzorg ”De Kraamvogel” vzw 2013

Al jaren is het ECKeen vaste waarde in het Antwerpse voor al wie zwanger wil worden, zwanger is, pas bevallen en voor jonge gezinnen tijdens de kraamtijd. Tijdens deze zeer belangrijke en ingrijpende periode in hun leven helpen we hen op een onafhankelijke, neutrale en professionele manier een “geïnformeerde keuze” bij elkaar te puzzelen.
De opkomst van de Huizen van het Kind, de vermindering van de ligdagduur in
het moederhuis, de sterk gemedicaliseerde zorg én een maatschappelijke
tendens om terug nadruk te leggen op het fysiologisch karakter van deze periode
zijn slechts enkele factoren in een snel veranderend perinataal landschap. We
willen zowel voor het perinatale werkveld als de jonge gezinnen een uitgelezen
eerst aanspreekpunt zijn in hun zoektocht en toeleiding naar die zorg die het
beste en op een veilige manier bij hun behoeften of organisatie aansluit.
We houden een stevige vinger aan de pols en geven mee richting in de zorg van
de toekomst. Vroedvrouwenzorg integraal op de kaart zetten en mee kwalitatief
uitbouwen neemt daar een belangrijke plaats in. Van preconceptiezorg tot
kraamzorg: een naadloze overgang van tweede naar eerste lijn door kraamzorg
verder bekend te maken is een absolute must en nemen we zeer ter harte.
Onze uitgebreide en gedegen kennis van het perinatale werkveld en een stevige
netwerking is voor iedereen toegankelijk. Recht op gezondheid en welzijn is voor
iedereen. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg, zeker de meest
kwetsbare gezinnen. Om de preventie van kinderarmoede aan te pakken
koppelen we daarvoor onze expertise voluit aan die van armoedeorganisaties.
Kortom: wij zorgen voor zorg die écht bevalt!

Wat doen we?

Huizen van het Kind

De Huizen van het Kind hebben 3 kernopdrachten voor alle ouders vanaf de zwangerschap totdat hun kinderen de leeftijd van 24 jaar hebben: preventieve gezondheidszorg, ontmoeten en bevorderen van sociale cohesie. Laat dit nu zijn wat wij in de Kraamvogel al jarenlang expertise in hebben voor wat de perinatale periode betreft.

Grootstad Antwerpen

Het ECK de Kraamvogel zorgt voor de regie van het perinataal aanbod van de Huizen van het Kind in Antwerpen Grootstad. Samen met de partners en de coördinatoren brengen we bestaand aanbod in kaart en gaan we op zoek naar blinde vlekken. Indien nodig zorgen we voor een aangepast aanbod.

Provincie Antwerpen

Elk startend of bestaand Huis van het Kind kan beroep doen op onze expertise om het perinataal gebeuren in het Huis binnen te brengen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ons gerust voor een vrijblijvend gesprek.

Impactevaluatie

Om de maatschappelijke impact van De Kraamvogel meer zichtbaar te maken en te optimaliseren zijn we gestart met een Impactevaluatie.

In 2016 en begin 2017 hebben we onze kennis over impactevaluatie bijgeschaafd door deel te nemen aan infomomenten en bijscholingen hierrond, onder andere bij De Sociale InnovatieFabriek en de Verenigde Verenigingen. Zij brengen mensen samen die werken rond Impactevaluatie via het Impactnetwerk. We sloten ons hierbij aan.

Sinds Maart 2017 werken we samen met onze coach Geert Phlix, procesbegeleider van ACE-Europe-Europe die ons met kennis van zaken door het proces van impactevaluatie loodst.  Als eerste stap wordt er in kaart gebracht waaraan De Kraamvogel allemaal werkt. (Voor wie denkt dat we met een 40 tal zijn: nee we werken hier met 4,2 FTE). Daarna wordt er een deelwerking afgebakend waarop de evaluatie focust. Op lange termijn kunnen andere deelwerking geëvalueerd worden. Om de evaluatie zo volledige mogelijk uit te voeren, overleggen we met de verschillende partners die in de deelwerking betrokken zijn.
We maken hierbij gebruik van de Impact Wizard.