De expertisecentra kraamzorg zijn een partnerorganisatie van Kind en Gezin

Het expertisecentrum kraamzorg Antwerpen “de kraamvogel”vzw heeft een provinciale opdracht en zet voornamelijk in op het delen van expertise van zwangerschapswens tot en met de kraamtijd. In het snel en sterk veranderende postpartum landschap streeft het expertisecentrum kraamzorg naar kwalitatieve zorg voor moeder en kind.

Voor de Stad Antwerpen voert het ECK  de regie over het perinataal gebeuren in de Huizen van het Kind.

We zijn een kernpartner van Perinataal Antwerps Netwerk Zwangerschap in Armoede en met het project Origine zorgen we voor vroedvrouwenzorg bij moeders zonder papieren.

De opdracht van een expertisecentrum kraamzorg?

  • het verzamelen en verspreiden van wetenschappelijke informatie en gespecialiseerde documentatie en methodieken met betrekking tot kraamzorg.
  • het instaan voor gezondheidspromotie met betrekking tot zwangerschap, geboorte en de periode na de bevalling.
  • het instaan voor de bekendmaking van en het sensibiliseren rond kraamzorg;
  • het instaan voor het opleiden, vormen en bevorderen van deskundigheid via advies, ondersteuning en begeleiding.
  • het vervullen van een signaalfunctie en het geven van input met het oog op beleidsvoorbereidend werk op basis van geüniformeerde registratie.
  • het streven naar afstemming tussen de verschillende betrokken actoren en het faciliteren van netwerkvorming en samenwerking.