Boekrecensie: ‘Kansarm maar niet kansloos’

Collega Saskia las voor jou het volgend boek:  ‘Kansarm maar niet kansloos’, Een grondrechtenbenadering van kinderarmoedebestrijding. Nicole Formesyn et al. Uitgeverij Acco.

Ik was erg benieuwd naar dit boek omdat ik aan de UGent de opleiding Armoede en Participatie had gevolgd en 2 van de co-auteurs de organisatoren zijn van deze interessante opleiding. En het boek voldeed aan mijn verwachtingen. Ik herkende er veel in dat ik in de lessen had geleerd. In de inleiding van het boek wordt duidelijk gesteld wat een grondrechtenbenadering van kinderarmoede inhoudt. Wat zeker benadrukt mag worden is dat het hier gaat om het kind én de ouders waarbij het opgroeit (kortom: het hele gezin). Verder wordt er per hoofdstuk gefocust op één thema in relatie tot kinderarmoede: het recht op materieel welzijn, op wonen, op onderwijs, op opvoedingsondersteuning, op gezondheidszorg en op vrije tijd. Wat me erg aansprak is dat het boek doorspekt is van citaten van ouders én dat je op het einde van elk hoofdstuk een conclusie kan lezen.

Het is duidelijk een boek voor professionelen en studenten, maar toch is het heel leesbaar geschreven. Als je in je werk (af en toe) in aanraking komt met mensen in (kans-)armoede, kan ik je alleen maar aanraden dit boek te lezen om inzicht te krijgen in de problematiek die een dagdagelijkse realiteit is voor deze mensen.