Hoe moet dat met bezoek tijdens de Corona maatregelen? Mogen grootouders, peter, meter de baby vasthouden?

Bezoek zal je helaas even moeten uitstellen. De algemene richtlijnen raden kraambezoek af. Dit om de besmetting van het gezin en het zorgpersoneel dat ter plaatse komt te vermijden. 

Laat grootouders, peter, meter en alle anderen meegenieten door regelmatig even via Skype, Whatsapp of een ander medium online te komen. Eenalternatief kan zijn om de nieuwe baby te verwelkomen van achter het raam. 

 Iedereen zou graag iets voor je doen. Laat ze jekraamkost brengen. Dit kunnen ze voor je deur afzetten, even aanbellen en dan zeker 1.5 meter achteruit gaan. Een soepje, cake of overschotel om meteen te eten of in te vriezen zijn vast een heel welkom geschenk. 

Hou aub rekening met de officiële maatregelen : 

Art 5. MB 18/3/2020 
In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan: 
- activiteiten in intieme of familiale kring en begrafenisceremonies; 
- Een buitenwandeling met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen vergezeld met een andere persoon, de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens een zelfde vriend, dit alles met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. 
Art. 8. MB 18/3/2020 
De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals: 
- zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening toegelaten is op basis van de artikelen 1 en 3; 
- toegang te hebben tot bankautomaten en postkantoren; 
- toegang te hebben tot medische zorgen; 
- om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen; 
- het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer. 
- Situaties bedoeld in artikel 5, alinea 2.