Recensie ‘Als je je kindje verliest in de zwangerschap'

Saskia las en zag dat het goed was.  

Als je je kindje verliest in de zwangerschap, persoonlijk boek om in te vullen en te bewaren’

  •  Miriam van Kreij – Lannoo Campus
    ISBN 9 789401 454209 

als je je kindje verliest

Dit boekje is er voor iedereen die ooit één of meerdere kindjes verloor tijdens de zwangerschap. Dit kan door miskraam zijn gebeurd, door een afbreking na een negatieve prenatale diagnose, het verlies van embryo’s tijdens een vruchtbaarheidstraject of door abortus. Dit kan pas geleden gebeurd zijn of al een hele tijd achter je zijn.

Het is gebaseerd op de jarenlange ervaring van Miskraambegeleiding Nederland. Toch hebben Vlaamse mama’s en papa’s er zeker ook veel aan. Het is een echt invulboek, met ook veel ruimte voor foto’s, tekeningen, …

Het doet je stilaan bij wat er was, wat er gebeurde, hoe je je voelde en nu voelt. Zo kan het helpen bij het verwerkingsproces en tegelijkertijd creëer je een mooie herinnering. Er staan ook heel mooie gedichtjes en teksten in die troost of herkenning kunnen bieden.

Het boek geeft aandacht aan alles wat gebeurde, maar ook wat je voor je andere kinderen kan doen als die er zijn, hoe je met je partner in verbinding blijft en wat als je opnieuw zwanger bent.

Het invullen van het boek kan wel heel wat losmaken.

Als het je te lastig wordt, en je merkt dat je meer begeleiding nodig hebt, kan je in Vlaanderen Fara contacteren of het Berrefonds. Je kan er ook met een vroedvrouw of postpartumconsulente over spreken. Voor meer info en gerichte doorverwijzing, contacteer gerust ECK De Kraamvogel