Vrouw aan laptop

Terug aan het werk na je moederschapsrust

Voor de één iets om halsreikend naar uit te kijken, voor de ander een moment om zo lang mogelijk uit te stellen:

Terug aan het werk na je moederschapsrust.

Eén ding is zeker: er is veel veranderd in je leven, en daar zijn we niet altijd op voorbereid. Voor veel vrouwen is die moederschapsrust dan ook het moment waarop ze dingen in vraag gaan stellen. Past deze job nog bij mij? Wil ik eigenlijk nog wel alle dagen pendelen?

Een paar tips om daarmee om te gaan:

  • Ga op tijd het gesprek aan met je partner. Wie heeft welke noden? Neemt er iemand (deeltijds) ouderschapsverlof of tijdskrediet?
  • Ook een gesprek met je werkgever is zinvol. Misschien kan je wel wat vaker thuiswerken? Of wat later beginnen op de dagen dat je je kindje naar de opvang moet brengen?
  • Als je gebruik wil maken van borstvoedingspauzes, weet dan dat je je werkgever twee maanden op voorhand moet verwittigen.
  • Durf nee te zeggen. Vraagt je werkgever iets waar je geen ruimte voor hebt? Misschien ziet een collega die taak wél zitten. Willen je vrienden na je eerste werkdag afspreken? Luister naar je lichaam en je gevoel en laat weten wat jíj wil.
  • Het kan ook enorm veel deugd doen om je hart op tijd te luchten. Iedereen neemt verschillende rollen op. De rol van partner, dochter, zus, vriendin, werknemer... Al die rollen moeten een stukje plaats ruimen voor de moederrol die erbij komt.

Dat hoeft niet gemakkelijk te zijn.
Daar mag je verdrietig om zijn.
Daar hoef je je niet schuldig over te voelen.