Over het expertisecentrum kraamzorg en het geboortecentrum De Kraamvogel vzw

Over De Kraamvogel

Duik even mee in de geschiedenis van De Kraamvogel.

In 1983 hadden kersverse mama’s moeilijk een andere keuze dan acht dagen in het moederhuis te blijven. Een groepje Antwerpse moeders voelde de nood aan een alternatief kriebelen. Ze deden het nodige opzoekwerk, gingen spieken bij onze noordeburen – waar kraamzorg al helemaal ingeburgerd was – en besloten een vzw op te richten die de symbolische naam ‘De Kraamvogel’ kreeg.

Hiermee was het onafhankelijk kraamcentrum geboren, in een kelder aan de Generaal Capiaumontstraat in Berchem. Voor de kraamverzorgenden in loondienst waren de werkomstandigheden toen nog allesbehalve ideaal. Ze zaten vast in het twijfelachtige BTK (Bijzonder Tijdelijk Kader) en in het DAC-statuut (Derde Arbeids Circuit). Al maakte dat de toewijding zeker niet minder groot. De Kraamvogel verhuisde naar de Volkstraat in Antwerpen en groeide uit tot een geboortecentrum met een eigen bibliotheek en workshopruimte.

In 2003 dwong de wet ons om een zware knoop door te hakken. Onafhankelijke kraamcentra konden namelijk niet meer blijven bestaan omdat alle kraamverzorgenden moesten instappen in een volwaardig arbeiders- of bediendenstatuut van een erkende thuiszorgorganisatie. Onze Raad Van Bestuur stak de koppen bij elkaar en koos uiteindelijk om de verzorgers verbonden aan De Kraamvogel vzw te laten aansluiten bij de toenmalige thuiszorgorganisatie Landelijke Thuiszorg. De minister voor Welzijn in die tijd, Mieke Vogels, verzilverde de expertise van onafhankelijke kraamcentra door ze om te dopen tot ‘Expertisecentra Kraamzorg’ (ECK). De Kraamvogel groeide naast het geboortecentrum uit tot partnerorganisatie van Kind en Gezin en het vaste ECK van de Provincie Antwerpen.

Het Expertisecentrum Kraamzorg is in Vlaanderen jouw professioneel aanspreekpunt in de provincie en het Brussels hoofdstedelijk gewest en biedt expertise rond perinatale netwerking, samenwerken in de Huizen van het Kind, psychisch welbevinden, kwetsbare doelgroepen en een borstvoedingsvriendelijke eerstelijn. 

In 2015 kwam de vraag om de perinatale regierol op te nemen in de Antwerpse Huizen van het Kind. In 2016 is de werking van het centrum verankerd in het decreet preventieve gezinsondersteuning met als belangrijkste opdracht perinatale expertise delen in de Huizen van het Kind. 

De Kraamvogel is vandaag een onafhankelijke vzw die werkt rond kwaliteitsvolle perinatale zorg.

In het geboortecentrum zelf en via de website en de sociale media zijn toekomstige en jonge ouders welkom met vragen over zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en de kraamtijd. Alle vragen zijn welkom: over borstvoeding, flesvoeding, kraamzorg, samen voorbereiden op de bevalling, draagdoeken, herbruikbare luiers, perinatale kine, yoga,... De Kraamvogel heeft bijzondere aandacht voor kwetsbare zwangere vrouwen en financiert met eigen middelen het project Origine. Bekijk hier de infofiche over Origine.

Vanuit het expertisecentrum werkt de organisatie nauw samen met het professionele werkveld. De Kraamvogel neemt de perinatale regierrol op in de Huizen van het Kind Stad Antwerpen en organiseert samen met de coördinatoren en partners het perinataal aanbod in de Antwerpse Huizen van het Kind. We beheren de website Zwanger in Antwerpen en PANZA en zijn coördinator en trekker van  PANZA. Bekijk hier de infofiche over PANZA.

De organisatie evolueerde en groeide de voorbije jaren. Het aantal personeelsleden nam toe en de expertise ook. Het belang van De Kraamvogel en de rol die de organisatie opneemt, is onontbeerlijk in het perinataal werkveld van vandaag.

Wat willen we?

‘De Kraamvogel’ is een vaste waarde in het Antwerpse voor al wie zwanger wil worden, zwanger is en voor jonge gezinnen tijdens de kraamtijd. Tijdens deze zeer belangrijke en ingrijpende periode in hun leven ondersteunen we gezinnen op een onafhankelijke, neutrale en professionele manier om een ‘geïnformeerde keuze’ bij elkaar te puzzelen. Het concept van ‘shared-decision making’ is hierbij belangrijk, alsook de waarden verbondenheid, kwaliteit, rechtvaardigheid, sociale verantwoordelijkheid en professionaliteit.

De komst van de Huizen van het Kind, de vermindering van de ligdagduur in het moederhuis, de sterk gemedicaliseerde zorg én een maatschappelijke tendens om terug nadruk te leggen op het fysiologisch karakter van deze periode en het belang van de eerste 1000 dagen zijn slechts enkele factoren in een snel veranderend perinataal landschap. We willen zowel voor het perinatale werkveld als de jonge gezinnen een uitgelezen eerste aanspreekpunt zijn in hun zoektocht en toeleiding naar die zorg die het beste en op een veilige manier bij hun behoeften of organisatie aansluit.

We houden een stevige vinger aan de pols en geven mee richting in de zorg van de toekomst. Vroedvrouwenzorg integraal op de kaart zetten en mee kwalitatief uitbouwen neemt daarbij een belangrijke plaats in. Van preconceptiezorg tot kraamzorg: een naadloze overgang tussen zorgverleners en van eerste naar tweedelijn en weer terug, door kraamzorg te faciliteren is een absolute must en nemen we zeer ter harte. 

Onze uitgebreide en gedegen kennis van het perinatale werkveld, kwetsbaarheid bij zwangeren en het belang van een stevige netwerking zoals op het perinataal werkveld van de Huizen van het Kind, is voor iedereen toegankelijk. Recht op gezondheids- en welzijnszorg is voor iedereen. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg, zeker de meest kwetsbare gezinnen. Om de preventie van kinderarmoede aan te pakken, koppelen we daarvoor onze expertise voluit aan die van armoedeorganisaties en organisaties uit de welzijnssector.

We streven hiermee naar volgende doelen:

  • Het welbevinden van het hele gezin is zo gebalanceerd mogelijk tijdens de periode rondom zwangerschap en geboorte.
  • Alle vrouwen hebben tijdig toegang tot kwaliteitsvolle perinatale zorg.
  • Alle moeders hebben alle informatie om een weloverwogen geïnformeerde keuze te maken in functie van het hele gezin omtrent de zwangerschap en geboorte.

Wat doen we?

Vanuit het geboortecentrum informeren we via onze website, sociale media en tijdens de openingsuren van de infowinkel over de brede waaier van keuzes in de periode rondom de geboorte. We hebben een ruime bib, bieden draagconsulten, Zorgen en Twijfels gesprekken en een ruim aanbod aan workshops. 

Met het project Origine bieden we vroedvrouwenzorg rond de geboorte aan de meest kwetsbare gezinnen en trachten hen zoveel als mogelijk toe te leiden naar werkingen van partnerorganisaties. 

Vanuit het expertisecentrum kraamzorg ijveren we voor een kwaliteitsvolle uitvoering van alle acties die tot doel hebben de perinatale zorg voor toekomstige en jonge gezinnen en hun omgeving te ondersteunen. We doen dit in samenwerking en afstemming met alle betrokken (professionele) actoren. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid streeft het ECK op een professionele wijze naar kwaliteit en continuïteit in perinatale zorg met respect voor ieders eigenheid.

Het Expertisecentrum Kraamzorg volbrengt dit door te werken aan:

  1. Het verzamelen en verspreiden van wetenschappelijke informatie en gespecialiseerde documentatie en methodieken met betrekking tot perinatale zorg/kraamzorg.
  2. Het instaan voor gezondheidspromotie met betrekking tot preconceptiezorg, zwangerschap, geboorte en de periode na de bevalling.
  3. Het instaan voor de bekendmaking van en het sensibiliseren rond kraamzorg.
  4. Het instaan voor het opleiden, vormen en bevorderen van deskundigheid via advies, ondersteuning en begeleiding.
  5. Het vervullen van een signaalfunctie en het geven van input met het oog op beleidsvoorbereidend werk op basis van geüniformeerde registratie.
  6. Het streven naar afstemming tussen de verschillende betrokken actoren en het faciliteren van netwerkvorming en samenwerking.

Waar vind je ons?

Je vindt ons in de Volkstraat 7, 2000 Antwerpen  en op Facebook, Pinterest, Instagram, LinkedIn, You Tube en Twitter