DE KRAAMVOGEL

... voor zorgverleners

Expertise Perinatale Zorg

Over De Kraamvogel vzw

Wie zijn we? 

De Kraamvogel is een onafhankelijke vzw die werkt rond tijdige, toegankelijke en kwaliteitsvolle perinatale zorg. 

Wat doen we?

We houden een stevige vinger aan de pols en geven mee richting in de zorg van de toekomst. We gebruiken hiervoor het kader van de eerste 1000 dagen

We informeren via deze website, sociale media en tijdens de openingsuren van de infowinkel over de brede waaier van keuzes in de periode rondom de geboorte. We hebben een ruime bib, bieden draagconsulten, Zorgen en Twijfels gesprekken en een ruim aanbod aan workshops. 

We organiseren vroedvrouwenzorg na de geboorte met het project Origine voor de meest kwetsbare gezinnen en trachten hen zoveel als mogelijk toe te leiden naar werkingen van partnerorganisaties. 

We werken samen en stemmen af met alle betrokken (professionele) actoren. We delen onze expertise. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid streeft het ECK op een professionele wijze naar kwaliteit en continuïteit in perinatale zorg met respect voor ieders eigenheid. 

Je kan meer lezen over onze werking in 2022 in ons jaarverslag. 

Wat willen we?

We willen een holistische benadering van de perinatale periode binnen de maatschappij. 

We streven hiermee naar volgende doelen:

  • Het welbevinden van het hele gezin is zo gebalanceerd mogelijk tijdens de periode rondom zwangerschap en geboorte.
  • Alle vrouwen hebben tijdig toegang tot kwaliteitsvolle perinatale zorg.
  • Alle moeders hebben alle informatie om een weloverwogen geïnformeerde keuze te maken in functie van het hele gezin omtrent de zwangerschap en geboorte.

Waar vind je ons?

Je vindt ons in de Volkstraat 7, 2000 Antwerpen op het gelijkvloers en op sociale media. 

 

Een duik in de geschiedenis 

In 1983 hadden kersverse mama’s moeilijk een andere keuze dan acht dagen in het moederhuis te blijven. Een groepje Antwerpse moeders voelde de nood aan een alternatief kriebelen.  Ze deden het nodige opzoekwerk, gingen spieken bij onze noordeburen – waar kraamzorg al helemaal ingeburgerd was – en besloten een vzw op te richten die de symbolische naam ‘De Kraamvogel’ kreeg.

Hiermee was het onafhankelijk kraamcentrum geboren, in een kelder aan de Generaal Capiaumontstraat in Berchem. Voor de kraamverzorgenden in loondienst waren de werkomstandigheden toen nog allesbehalve ideaal. Ze zaten vast in het twijfelachtige BTK (Bijzonder Tijdelijk Kader) en in het DAC-statuut (Derde Arbeids Circuit). Al maakte dat de toewijding zeker niet minder groot. De Kraamvogel verhuisde naar de Volkstraat in Antwerpen en groeide uit tot een geboortecentrum met een eigen bibliotheek en workshopruimte.

In 2003 dwong de wet ons om een zware knoop door te hakken. Onafhankelijke kraamcentra konden namelijk niet meer blijven bestaan omdat alle kraamverzorgenden moesten instappen in een volwaardig arbeiders- of bediendenstatuut van een erkende thuiszorgorganisatie. Onze Raad Van Bestuur stak de koppen bij elkaar en koos uiteindelijk om de verzorgers verbonden aan De Kraamvogel vzw te laten aansluiten bij de toenmalige thuiszorgorganisatie Landelijke Thuiszorg. De minister voor Welzijn in die tijd, Mieke Vogels, verzilverde de expertise van onafhankelijke kraamcentra door ze om te dopen tot ‘Expertisecentra Kraamzorg’ (ECK). De Kraamvogel groeide naast het geboortecentrum uit tot partnerorganisatie van Kind en Gezin en het vaste ECK van de Provincie Antwerpen.

In 2015 kwam de vraag om de perinatale regierol op te nemen in de Antwerpse Huizen van het Kind. In 2016 is de werking van het centrum verankerd in het decreet preventieve gezinsondersteuning met als belangrijkste opdracht perinatale expertise delen in de Huizen van het Kind. 

De organisatie evolueerde en groeide de voorbije jaren. Het aantal personeelsleden nam toe en de expertise ook. Het belang van De Kraamvogel en de rol die de organisatie opneemt, is onontbeerlijk in het perinataal werkveld van vandaag. 

 

 

 

Logo gezond zwanger worden

 

 

 De Kraamvogel is één van de

 Vlaamse Expertisecentra Kraamzorg ,

een partnerorganisatie van Kind & Gezin.

Kind en gezin

 

  

de kraamvogel

 

 

 

Hier kan je borstvoeding geven!

  Meer info op Borstvoedings-vriendelijke locaties

borstvoeding