Over De Kraamvogel vzw

Artikelindex

Wie zijn we? 

De Kraamvogel is een onafhankelijke vzw die werkt rond tijdige, toegankelijke en kwaliteitsvolle perinatale zorg. 

Wat doen we?

We houden een stevige vinger aan de pols en geven mee richting in de zorg van de toekomst. We gebruiken hiervoor het kader van de eerste 1000 dagen

We informeren via deze website, sociale media en tijdens de openingsuren van de infowinkel over de brede waaier van keuzes in de periode rondom de geboorte. We hebben een ruime bib, bieden draagconsulten, Zorgen en Twijfels gesprekken en een ruim aanbod aan workshops. 

We organiseren vroedvrouwenzorg na de geboorte met het project Origine voor de meest kwetsbare gezinnen en trachten hen zoveel als mogelijk toe te leiden naar werkingen van partnerorganisaties. 

We werken samen en stemmen af met alle betrokken (professionele) actoren. We delen onze expertise. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid streeft het ECK op een professionele wijze naar kwaliteit en continuïteit in perinatale zorg met respect voor ieders eigenheid. 

Wat willen we?

We willen een holistische benadering van de perinatale periode binnen de maatschappij. 

We streven hiermee naar volgende doelen:

  • Het welbevinden van het hele gezin is zo gebalanceerd mogelijk tijdens de periode rondom zwangerschap en geboorte.
  • Alle vrouwen hebben tijdig toegang tot kwaliteitsvolle perinatale zorg.
  • Alle moeders hebben alle informatie om een weloverwogen geïnformeerde keuze te maken in functie van het hele gezin omtrent de zwangerschap en geboorte.
Waar vind je ons?

Je vindt ons in de Volkstraat 7, 2000 Antwerpen op het gelijkvloers en op sociale media.