Kan kraamzorg nog tijdens de Corona epidemie?

Infofiche Kraamzorg

Vroedvrouwen en kraamzorgorganisaties blijven kraamzorg verstrekken. Er wordt voorrang gegeven aan moeders/gezinnen die kraamzorg het meest nodig hebben. Alleenstaande moeders, een meerlinggeboorte, na een keizersnede...

Neem contact op met jouw vroedvrouw en vraag haar naar haar specifieke werking.  

Algemeen telt: 

  • Omwille van de Coronamaatregelen worden er op dit moment enkel dringende huisbezoeken ingepland. 
  • Dringend huisbezoek is eerste dagen na de bevalling, hielprik, borstvoedingsproblemen, medische zorgen, tot het geboortegewicht bereikt is... 
  • Voor de niet-dringende huisbezoeken wordt er naar een alternatief verwezen zoals telefonisch contact en videochat. 
  • Elk dringend huisbezoek wordt afgelegd met mondmasker en beschermingsmateriaal voor de vroedvrouw en wordt er rekening gehouden met de 'social distance'. 
  • Het is minder comfortabel, maar dit doen we om de gezinnen maximaal te beschermen. 
  • We vragen jullie met aandrang om op VOORHAND te verwittigen indien je zelf of één van je gezinsleden ziek zijn zodat hier extra beschermingsmaatregelen kunnen worden genomen. 
  • In Antwerpen kan je terecht bij de vroedvrouw op het Spreekuur Zwangerschap en Geboorte in een aantal Huizen van het Kind. In De Kraamvogel kan je op afspraak via onze Facebookpagina of mail op woensdag en vrijdag terecht. Hier kan je ook terecht met je vragen en bezorgdheden. 
  • Heb je nog geen vroedvrouw, neem dan een kijkje op www.vroedvrouwen.be  

Kraamverzorgenden zijn geen poetsvrouwen! Hou er mee rekening dat deze diensten ook te kampen hebben met zieke werknemers en dat nog meer dan anders echt de basisdienstverlening gewaarborgd worden.