KANSarmoede(r)

Origine, vroedvrouwenzorg voor moeders zonder papieren

coeur zw zonder papieren

Deze deelwerking werd opgestart door de noodkreet van het Platform voor Kwetsbare Zwangeren om Dringende Medische Hulp beter toegankelijk te maken voor zwangeren en pas bevallen moeders en hun baby. Origine ijvert om zwangeren in de zwakste maatschappelijke positie ook toegang te verlenen tot perinatale zorg nl. de zwangeren zonder verzekering. OCMW Antwerpen kwam aan deze vraag tegemoet door het Aanspreekpunt Kwetsbare Zwangeren op te zetten. Zo werden de aanvragen  gecentraliseerd, de procedure versneld voor deze groep en een nazorggesprek geïnstalleerd. Aan alle partners van het platform werd gevraagd om alle zwangeren zonder papieren snel toe te leiden naar de procedure. Zo krijgen we ook zicht op het aantal vrouwen dat van deze financiële regeling afhankelijk is voor goede zwangerschaps-, bevallings- en postpartumzorg.

We zorgden ervoor dat er op z'n minst al een optimale prenatale opvolging is, door betaalbare labo-onderzoeken en echo's. De noodzakelijke labo-onderzoeken gebeuren via de Prenatale Steunpunten in samenwerking met het labo aan een betaalbaar tarief of zelfs  pro deo indien nodig. De volledige opvolging van een fysiologische zwangerschap kan nu plaats vinden in de Prenatale Steunpunten (3 in Antwerpen) waar o.a. vrouwen zonder papieren en in precaire situaties terecht kunnen. Voor de echo's kunnen zwangeren die in de Prenatale Steunpunten worden opgevolgd, terecht in AZ Monica.

Tussen augustus en december 2013 organiseerden we samen met OCMW en Stad Antwerpen voor de eerste keer het project Origine, waarbij we zelfstandige vroedvrouwen konden inzetten voor postpartumzorg voor deze vrouwen zonder papieren, die omwille van financiële redenen snel na de bevalling de materniteiten moeten verlaten. Een optimale postnatale opvolging was op deze manier verzekerd, met een warme overdracht naar de consultatiebureau's van Kind&Gezin.

We zochten verder naar subsidies om dit project terug in gang te zetten. Dit werd mogelijk door middelen van de Nationale Loterij. Vanaf september 2014 tot maart 2018 liep Origine weer, voor pas bevallen moeders zonder wettige verblijfsdocumenten in precaire financiële omstandigheden die op Antwerps grondgebied bevallen en wonen. 

Op dit moment zoekt het ECK De Kraamvogel vzw hard naar mogelijke partners om het project te laten landen in de structurele zorg. Dit kan door het toekennen van Dringende Medische Hulp aan zwangeren die tussen de mazen van ons verzekeringsnet vallen. Ondertussen loopt Origine verder dankzij giften.

Downloadbare infofiche over origine

Origine is vanaf juni 2018 opnieuw gestart met eigen middelen dankzij een gift van De Tuimel vzw. Verder werken is altijd afhankelijk van giften van weldoeners. Een financieel duwtje in de rug voor deze zorg van kwetsbare zwangeren is zeker welkom.

VZW De Kraamvogel BE39 0011 4644 4919 met vermelding Gift Origine

Origine is ook geregistreerd op Goodgift. Als je iemand graag een cadeaubon wil geven om een goed doel naar keuze te steunen, kan je hier terecht. Natuurlijk hopen we dat jullie Origine kiezen :-)

Kansarmoede(r)

Omdat in onze opdracht van Kind en Gezin uitdrukkelijk staat dat we oog moeten hebben voor kwetsbare groepen zijn we in 2011 gestart met onze deelwerking Kansarmoede(r).

Dit zijn de 3 pijlers:

- Netwerking met organisaties die werken met kansarmen en/of zwangeren, om gericht door te verwijzen/te overleggen/samen te werken.

- Vorming van niet-medisch geschoolde medewerkers van organisaties die werken met kwetsbare mensen, om hen te sensibiliseren van de nood aan tijdige en adequate zwangerschapsopvolging.

- het outreachend werken: wij of vroedvrouwen uit ons netwerk gaan vrouwen opzoeken in hun wijken (in de Huizen van het Kind), in buurtwerkingscentra, in wijkgezondheidscentra enz. om daar gerichte pre- en postnatale info te geven op maat.

Het groter risico op perinatale morbiditeit en mortaliteit van baby's van kansarme moeders kan aanzienlijk verminderd worden door een goede en tijdige zwangerschapsbegeleiding. Daarenboven resulteert minder prenatale zorg in hogere postnatale kosten.

Als zwangere vrouwen op tijd in de reguliere zwangerschapsbegeleiding terecht komen, heeft de baby een veel grotere kans om een gezonde levensstart te nemen, waardoor de levensverwachting en –kwaliteit in het verdere leven toeneemt. Op deze manier wordt de kans dat de baby in de cyclus van generatie-armoede terecht komt, aanzienlijk verkleind. We vinden het aldus zeer belangrijk om kinderarmoede zeer vroeg, nl. prenataal, al aan te pakken!

Wanneer het aantal prenatale raadplegingen minder dan 4 bedraagt, neemt het risico op doodgeboorte toe met een factor 2,3. Een betere levensstart kan een invloed hebben op de schoolprestaties en de latere arbeidsmogelijkheden. Prenatale stress kan postnataal leer- en gedragsmoeilijkheden veroorzaken, perinatale complicaties, immunologische en neuro-inflammatoire aandoeningen en een lagere postnatale stresstolerantie.

Bijgevolg is het begeleiden van de moeder tijdens de zwangerschap op een tijdige en gepaste wijze zeer belangrijk voor de outcome van de baby met invloed op het latere leven van het kind. Het ultieme doel van deze werking is dus een betere start én een beter leven voor baby's uit kansarme gezinnen, door de moeders tijdens hun zwangerschap tijdig en gepast te begeleiden, en dit zowel op preventief als curatief niveau.

Om deze (toekomstige) moeders zo goed mogelijk te begeleiden, is netwerken aangewezen om vlot door te verwijzen. 

Vermits deze doelgroep zeer moeilijk in het reguliere traject terecht komt, kunnen we hen best bereiken door hen te laten opvolgen door vertrouwde medewerkers van instanties waardoor ze reeds begeleid worden (verenigingen waar armen het woord nemen, OCMW's, inloopteams,..).

Daarnaast blijven we in samenwerking met allerlei partners vroedvrouwen inzetten voor outreachend werk, en dit vooral in de Antwerpse Huizen van het Kind. We blijven bijscholingen geven aan maatschappelijk werkers van het OCMW om hen te sensibiliseren over het belang van tijdige en adequate zwangerschaps- en postnatale zorg.

Daarnaast geven we aan zwangere klanten van het OCMW ook individueel éénmalig info om hen dan heel gericht door te verwijzen naar het ons perinataal netwerk. Dit gebeurt steeds op vraag van en in overleg met hun maatschappelijk werker.

Werk je in een OCMW en ben je geïnteresseerd om een vorming van ons te krijgen? Wij hebben het in onze basisvorming van 2u over waar je op moet letten bij je zwangere cliënten, hoe je het ter sprake brengt en wie er in jouw buurt aan het werk is in de perinatale periode zodat je gericht kan doorverwijzen of samenwerken. Wij geven ook een vorming rond Samenwerken in een perinataal netwerk. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.gerust voor meer info!

PANZA en Zwanger in Antwerpen

Met middelen van de Koning Boudewijnstichting werd het perinataal netwerk geformaliseerd in PANZA: Perinataal Antwerps Netwerk Zwangerschap in Armoede. Het draaiboek om zo’n netwerk op te starten is bij ons aan te vragen. Er werd een website ontwikkeld voor professionelen:  www.panza.be. Voor 'toekomstige' ouders is er de website www.zwangerinantwerpen.be . Je vindt hier ook het aanbod van de Huizen van het Kind Stad Antwerpen. We zijn nauw betrokken bij het includeren van kansarme/kwetsbare gezinnen in de Huizen van het Kind.

De startpakketjes

Omdat de vroedvrouwen er ons op wezen dat sommige aanstaande moeders helemaal niets hadden voor de baby en zichzelf, zijn we gestart met de startpakketjes naar het idee van de Finse doos.  Ondertussen zorgt de Ruilboetiek in Huis van het Kind Deurne-Noord voor de startpakketjes.

Ook hier zorgden we weer voor samenwerking: met  de sociale kruidenier Filet Divers voor gezonde voeding voor borstvoedende moeders en kunstvoeding indien nodig en met de Ruilboetiek in Huis van het Kind Deurne-Noord waar de te kleine kleertjes dan kunnen geruild worden.  Dit biedt ontmoetingskansen en toeleidingsmogelijkheden naar aktiviteiten die er voor de doelgroep georganiseerd worden. Zo kan er een netwerk rond de jonge moeder ontstaan. Voor borstvoedende moeders kunnen de Originevroedvrouwen bij ons kolven komen lenen, om zo ook een moeilijkere start te ondersteunen.

Pamperbank

De pamperbank verdeelt luiers aan ouders die het financieel moeilijk hebben. Dus heb je thuis nog ongebruikte luiers liggen? Breng ze naar de pamperbank. Je maakt er heel wat Antwerpse ouders blij mee! In De Kraamvogel staat een inzamelbox.  Ook op andere plaatsen in Antwerpen kan je ze binnen brengen. Heb je het zelf financieel moeilijk, en woon je in één van de Antwerpse districten Kiel, Wilrijk, Hoboken of Merksem? Neem contact op met het Huis van het Kind in je wijk om te horen hoe je er kan krijgen. De verdeling gebeurt via Welzijnsschakels of sociale kruideniers. In de andere districten zijn er helaas nog geen verdeelpunten, maar daar werken we aan! Soms zijn kleine stapjes nodig om vooruit te geraken, maar het breidt zeker uit. Kom hier regelmatig een kijkje nemen: zodra er meer verdeelpunten zijn, kan je dat hier lezen.