DE KRAAMVOGEL

... voor zorgverleners

Expertise Perinatale Zorg

KANSarmoede(r)

Origine, vroedvrouwenzorg voor moeders zonder papieren

coeur zw zonder papieren

Origine is een apart project, dat wij naast onze reguliere opdracht opnemen omdat wij vinden dat het nodig is. Vrouwen zonder wettig verblijf en zonder voldoende eigen financiële middelen moeten na de bevalling het ziekenhuis soms al na een paar uur verlaten, vaak zonder enige nazorg thuis. Wij vinden het onze morele plicht om vanuit ons hart deze moeders en hun gezin te steunen in deze prille levensfase. We zijn in 2011 opgestart na de noodkreet van het Platform voor Kwetsbare Zwangeren om Dringende Medische Hulp beter toegankelijk te maken voor zwangeren en pas bevallen moeders en hun baby. Dit past volledig bij onze oprichtingsstatuten en onze missie en visie. Origine wordt volledig met giften gedragen en zit niet in onze reguliere opdracht van onze subsidiërende instanties.

Jij kan Origine steunen door een financiële gift. Dankzij het Fonds Vrienden van De Kraamvogel, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, ontvang je een attest zodat jouw gift fiscaal aftrekbaar is: de Belgische giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB)  https://donate.kbs-frb.be/actions/FFO-Kraamvogel?lang=nl_NL

Origine ijvert om zwangeren in de zwakste maatschappelijke positie ook toegang te verlenen tot perinatale zorg nl. de zwangeren zonder verzekering. OCMW Antwerpen kwam aan deze vraag tegemoet door het Aanspreekpunt Kwetsbare Zwangeren op te zetten. Aanvragen werden gecentraliseerd, de procedure versneld voor deze groep en een nazorggesprek geïnstalleerd. Aan alle partners van het platform werd gevraagd om alle zwangeren zonder papieren snel toe te leiden naar de procedure. Zo krijgen we ook zicht op het aantal vrouwen dat van deze financiële regeling afhankelijk is voor goede zwangerschaps-, bevallings- en postpartumzorg.

Na de sluiting van de prenatale steunpunten in 2023 kwam er een unieke samenwerking tot stand tussen De Kraamvogel, de Antwerpse ziekenhuizen, stad Antwerpen - Huizen van het Kind, de sociale centra en Opgroeien. Een casemanager startte  in het najaar van 2023 om actief moeders zonder papieren naar de reguliere zorg toe te leiden.

De Kraamvogel zorgt ervoor dat moeders zonder papieren op voorhand gelinkt worden met een eerstelijnsvroedvrouw zodat moeder en baby na de geboorte zorg aan huis kunnen krijgen. 

Origine wordt volledig gedragen met giften en is enkel mogelijk dankzij heel wat vroedvrouwen die dit mee vorm geven. 

 

Kansarmoede(r)

Met onze deelwerking Kansarmoede(r) geven we expliciet aandacht aan de noden van (toekomstige) ouders in situaties van armoede en bijkomende kwetsbaarheden.

We werken hiervoor sterk samen met het perinataal werkveld, en brengen iedereen samen in PANZA: het Perinataal Antwerps Netwerk voor Zwangerschap in Armoede. Op de website vind je makkelijk alle partners terug. Via de flowcharts of zorgpaden vind je in het Antwerpse vlot je weg in het hulpverleningslandschap. PANZA richt zich naar professionals. Op de website Zwanger in Antwerpen zie je de info gericht naar (toekomstige) ouders.

In samenwerking met allerlei partners zetten we vroedvrouwen in voor outreachend werk, en dit vooral in de Antwerpse Huizen van het Kind.

Daarnaast werken we nauw samen met instanties waar deze toekomstige moeders en vaders al komen en waarmee ze vertrouwd zijn, zoals met de OCMW’s, de Inloopteams, de verenigingen waar armen het woord nemen, etc.

Werk jij in een OCMW en ben je geïnteresseerd om een vorming van ons te krijgen? Wij hebben het in onze basisvorming van 2u over waar je op moet letten bij je zwangere cliënten, hoe je het ter sprake brengt en wie er in jouw buurt aan het werk is in de perinatale periode zodat je gericht kan doorverwijzen of samenwerken. Wij geven ook een vorming rond Samenwerken in een perinataal netwerk. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.gerust voor meer info!

Pamperbank

De pamperbank verdeelt luiers aan ouders die het financieel moeilijk hebben. Heb je thuis nog ongebruikte luiers liggen? Breng ze naar de pamperbank. Je maakt er heel wat Antwerpse ouders blij mee! In De Kraamvogel staat een inzamelbox.  Ook op andere plaatsen in Antwerpen kan je ze binnen brengen. Heb je het zelf financieel moeilijk? Neem contact op met het Huis van het Kind in je wijk om te horen hoe je er kan krijgen. De verdeling gebeurt via sociale partners zoals Welzijnsschakels of sociale kruideniers. In sommige districten zijn er helaas nog geen verdeelpunten, maar daar werken we aan! Soms zijn kleine stapjes nodig om vooruit te geraken, maar het breidt zeker uit!

Via het Fonds Vrienden van de Kraamvogel kan je zowel de pamperbank als Origine steunen met een fiscaal aftrekbare gift via onderstaande QR code. Alvast bedankt voor jouw vrijgevigheid. 

FFO De Kraamvogel NL 1

Om verder te lezen ...

 

Logo gezond zwanger worden

 

 

 

 

 De Kraamvogel is één van de

 Vlaamse Expertisecentra Kraamzorg ,

een partnerorganisatie van Kind & Gezin.

Kind en gezin

 

  

de kraamvogel

 

 

 

Hier kan je borstvoeding geven!

  Meer info op Borstvoedings-vriendelijke locaties

borstvoeding