Perinataal werkveld

ECK De Kraamvogel heeft aandacht voor het volledige perinatale werkveld.
Wij delen graag onze expertise maar geven geen toestemming om onze workshops, omschrijving en invulling van deze workshops over te nemen.

 

PANZA

De Kraamvogel is trekker van Het Antwerpse perinatale netwerk dat zijn vorm heeft in PANZA, Perinataal Antwerps Netwerk voor Zwangerschap in Armoede. 
Alle partners van PANZA onderschrijven een gemeenschappelijke missie/visie.
Op www.panza.be kan je als hulpverlener vinden welke organisaties tegemoet komen aan de nood van je zwangere of pas bevallen cliënte. Kom je een zwangere zonder mutualiteit tegen? Heb je een vermoeden van vrouwelijke genitale verminking? Wil je weten hoe je kan doorverwijzen bij een bezorgdheid rond een veilige hechting of vermoeden van onwelbevinden in het postpartum waardoor de band moeder baby verstoord geraakt?
Kijk dan eens naar de flowcharts om makkelijker en correct door te verwijzen binnen het Antwerps Perinataal Netwerk. Meer info?  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meewerken? Geeft ons een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.als jouw organisatie de engagementsverklaring wilt tekenen.
Mis je een flowchart? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. We denken graag mee met jou of je organisatie. Meer weten? Kijk eens op deze website voor professionelen

 Downloadbare infofiche over PANZA.

Bevallen met kort ziekhuisverblijf en de ELZ

In de gevraagde samenwerking met de eerstlijn is het ECK de Kraamvogel een onmisbare partner omwille van haar kennis, linken met de Huizen van het Kind én expertise in het werkveld. Ziekenhuizen die willen samenwerken kunnen contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We werken actief mee aan het uitrollen van de tool Born in Belgium. 

Huizen van het Kind 

Vanuit de afsprakennota met Stad Antwerpen rond de Huizen van het Kind zijn we nauw betrokken bij het includeren van kansarme gezinnen in deze Huizen. Daarnaast blijven we in samenwerking met allerlei partners vroedvrouwen inzetten voor outreachend werk. Elk Huis van het Kind dient zich te verhouden tot de ELZ waarote het behoort. 

Huizen van het Kind uit de provincie Antwerpen mogen altijd beroep doen op onze expertise om het perinataal gebeuren in het Huis binnen te brengen.
In verschillende huizen in de provincie geven we al mee vorm aan  het perinatale luik in hun regio. Ook nood aan een beter doorverwijsoverzicht? Misschien zijn de flowcharts zoals je op PANZA ziet ook een oplossing voor jouw regio? We denken graag mee na en delen ook onze expertise bij vragen.

Perinatale netwerken

We organiseren online regionale perinatale lerende netwerken en nemen deel aan de multdisciplinaire intervisie dat georganiseerd wordt met de moeder baby eenheid van Zoersel en de lokale CGG's. 

We beogen met het perinataal lerend netwerk partners in het werkveld te verbinden, expertise te delen, indien nodig vorming aan te bieden uiteraard op maat van jullie regio. We maken ook graag de verbinding met de regionale GGZ zorgpaden die in ontwikkeling zijn.

Centering Pregnancy

Het oorspronkelijke Amerikaanse Centering Pregnancy® model heeft vele voordelen. Het gaat om prenatale zorg in groep, waarbij de medische opvolging én de nodige voorlichting samen worden gegeven. De vrouwen nemen hun eigen gezondheid in handen, breiden hun sociaal netwerk uit, voelen zich zelfzekerder en uit onderzoek blijkt dat er minder vroeggeboortes en baby’s met te laag geboortegewicht zouden voorkomen bij deze groep, alsook hogere borstvoedingscijfers en een betere spreiding van opeenvolgende zwangerschappen.

Het model heeft al veel bijval in Nederland, maar wij willen er een Vlaamse versie van maken. We willen hierbij vooral ook een bruikbaar model. Niet alleen voor alle groepen: tienerzwangeren, vrouwen in (kans)armoede en cultureel diverse zwangeren; maar ook in alle settings: prenatale steunpunten, wijkgezondheidscentra, (multidisciplinaire) praktijken en ook binnen de ziekenhuismuren.

Om dit waar te maken, slaan de 6 Vlaamse Expertisecentra Kraamzorg de handen in elkaar om samen met Expoo en een aantal andere perinatale partners een Vlaamse model uit te werken. Het resultaat werd een perinataal draaiboek. Collega Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.geeft hierrond een train de trainer en maakt deel uit van het Belgisch vormingsinstituut Group Care. 

In het Huis van het Kind Pothoek, met de werking Umundi, en in Huis van het Kind Kiel, met de werking Baby Kick-off, wordt er al volop geëxperimenteerd met een model geïnspireerd door Centering Pregnancy.

Lerend netwerk Vaders

Collega Anke neemt deel aan het lerend netwerk van en voor vaders. 

Bijscholingen gegeven door de Kraamvogel

Een overzicht van de vorming die we geven voor professionelen vind je in de vormingskalender. 

Vorming geven we of organiseren we voor maatschappelijk werkers van OCMW Antwerpen, kraamverzorgenden, Huizen van het Kind, vroedvrouwen, 1G1P, zevende jaar kinderzorg, opleiding vroedvrouw, ... 

Hier vind je, indien van toepassing, downloadbare powerpoints van lessen, bijscholingen, workshops die we geven.

Zwanger in Antwerpen

Voor (toekomstige) ouders is er de website www.zwangerinantwerpen.be Je vindt hier ook het aanbod Huizen van het Kind Antwerpen. Wist je dat je ook het aanbod in de UITagenda vindt? 

Draagconsulenten

Heel het team is vertrouwd met de basis rond dragen van baby's. Meer nog: ons team telt 2 draagconsulentes. Nood aan advies?Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ons! 

Uitleen materiaal en boeken

Je kan bij ons lesmateriaal en boeken uitlenen. je vindt hier de voorwaarden.