Train-the-trainer: werken met het Perinataal Draaiboek

Train-the-trainer: werken met het Perinataal Draaiboek

In Vlaanderen worden heel wat initiatieven opgezet om aanstaande ouders in groep te bereiken. We merkten dat in het werkveld de vraag kwam naar een kader rond perinataal groepsaanbod.

Vandaar dat de Expertisecentra Kraamzorg, EXPOO en diverse partners uit het werkveld samen een kwaliteitsvol kader rond perinataal groepsaanbod hebben uitgewerkt. We ontwikkelden hiervoor een draaiboek dat professionals bij het organiseren van perinatale groepsbijeenkomsten kunnen gebruiken. 

Om iedereen die met dit draaiboek aan de slag wilt gaan zoals vroedvrouwen, groepswerkers, enz, geven we nu ook een train-the-trainer vorming waarin we jou meenemen in de opzet, visie en methodieken van het draaiboek.

Tijdens deze train-the-trainer komen volgende topics aan bod:

  • Filosofie van het draaiboek
  • Doelstellingen van het draaiboek
  • Principes van de methodieken
  • Begeleidershouding en cultuursensitief werken
  • Werken met kwetsbare gezinnen, anderstalige gezinnen
  • Focus en beleving van een aantal sessies
  • Kaders
  • Aan de slag met het draaiboek

 

Na het volgen van de vorming sturen we je het Draaiboek digitaal toe zodat je het zelf kan gebruiken.

Workshop info

Eerste les 16-12-2021 13:00
Laatste les 16-12-2021 16:00
Vrije plaatsen 12
Einde inschrijvingen 15-12-2021 13:00
Prijs 45,00EUR
Aantal bijeenkomsten 1
Locatie Online

De inschrijvingsperiode voor deze workshop is afgelopen.