Vorming voor wie werkt om en rond de geboorte

Nood aan permanente vorming in het snel veranderende landschap van de postpartumzorg?
We organiseren regelmatig bijscholing voor vroedvrouwen en kraamverzorgenden.
Ook houden we je graag op de hoogte over nieuwe boeken die relevant zijn voor het werkveld, de recenties vind je op onze Blog. Boeken uitlenen kan op aanvraag. Neem gerust contact op met ons voor meer informatie of kijk alvast in onze online Bibliotheek

 

Bijscholingsaanbod van het Expertisecentrum Kraamzorg "De Kraamvogel" vzw 

  • Hieronder vindt u de geplande workshops voor professionele zorgverleners en studenten in opleiding.

Studenten genieten een korting van 10% op de vermelde prijs.

In samenwerking met partners van ECK De KraamvogelKind & Gezin’t Moederhuys,  CGG VaggaCGG Kempen vzwCGG De Pont en Moeder & Baby wordt op regelmatige tijdstippen multidisciplinair casusoverleg georganiseerd m.b.t. perinatale mentale gezondheid. Alle hulpverleners die werken met prille ouders vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van één jaar: vroedvrouwen, gezinsbegeleiders, kraamverzorgenden, huisartsen, psychologen, ... zijn welkom om hieraan deel te nemen. 

Deelname is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uit een eerste evaluatie met de partners blijkt dat er zowel vraag is naar regionaal als provinciaal casusoverleg. Het eerste geeft het voordeel dat je in dialoog gaat met partners waarmee in je praktijk vaker samenwerkt, het tweede geeft het voordeel om inspiratie te vinden bij andere netwerken. Daarom werd beslist beide soorten overleg te organiseren.

Alvast welkom!

Eerste les 26-01-2022 9:00
Laatste les 26-01-2022 12:00
Prijs Gratis

In samenwerking met partners van ECK De KraamvogelKind & Gezin’t Moederhuys,  CGG VaggaCGG Kempen vzwCGG De Pont en Moeder & Baby wordt op regelmatige tijdstippen multidisciplinair casusoverleg georganiseerd m.b.t. perinatale mentale gezondheid. Alle hulpverleners die werken met prille ouders vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van één jaar: vroedvrouwen, gezinsbegeleiders, kraamverzorgenden, huisartsen, psychologen, ... zijn welkom om hieraan deel te nemen. 

Deelname is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uit een eerste evaluatie met de partners blijkt dat er zowel vraag is naar regionaal als provinciaal casusoverleg. Het eerste geeft het voordeel dat je in dialoog gaat met partners waarmee in je praktijk vaker samenwerkt, het tweede geeft het voordeel om inspiratie te vinden bij andere netwerken. Daarom werd beslist beide soorten overleg te organiseren.

Alvast van harte welkom!

Eerste les 07-02-2022 13:30
Laatste les 07-02-2022 16:00
Prijs Gratis
Train-the-trainer: Group Care

Op 10 en 11 maart 2022 organiseert Group Care Belgium een tweedaagse opleiding Group Care, volgens de principes van Centering Pregnancy (zie onder voor meer informatie rond Group Care). In deze training leer je het model en haar principes kennen. Je krijgt tools aangeleerd om meteen van start te gaan. Er is aandacht voor implementatie, het werven van deelnemers, en volop gelegenheid om praktijkoefeningen te doen.

Wat is Group Care?

Group Care is een alternatieve vorm van prenatale zorg die de kernelementen van CenteringPregnancy® volgt. Het gaat om prenatale zorg waarbij gezondheidsbeoordeling, interactief leren en het uitbouwen van een netwerk centraal staan. Bij Group Care worden er tien sessies georganiseerd, waarvan negen prenataal en één postnataal, waarbij telkens dezelfde groep van acht tot twaalf vrouwen (en hun partners) aanwezig is/zijn. De groepen worden gefaciliteerd door twee personen, waarvan minstens één wettelijk bevoegd is om de zwangerschap medisch op te volgen (vroedvrouw, huisarts of gynaecoloog). De medische check-up zit in de groepssessie geïntegreerd, alsook het delen van informatie in verband met zwangerschaps- en ouderschapsgerelateerde onderwerpen en peer-support. Op deze manier zorgt Group Care ervoor dat zwangerschap genormaliseerd wordt, de vrouwen empoweren in hun eigen zorgtraject en er continuïteit van zorg en zorgverlener is.

Praktisch: 

  • De opleiding zal plaatsvinden in het Huis van het Kind (Zaal Huppel), Kazernestraat 35, Sint-Niklaas.
  • De kostprijs bedraagt €695, inclusief lunch en dranken, materialen, alsook drie intervisiemomenten.

Bij interesse of vragen kan je contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Eerste les 10-03-2022 9:00
Laatste les 11-03-2022 17:00
Einde inschrijvingen 10-03-2022
Prijs 695,00 €
Train-the-trainer: Werken met het Perinataal Draaiboek

 

De Expertisecentra Kraamzorg, EXPOO en diverse partners uit het werkveld werkten samen aan een
kwaliteitsvol kader rond perinataal groepsaanbod. Daarnaast ontwikkelden we een draaiboek dat
professionals kunnen gebruiken in het organiseren van perinatale groepsbijeenkomsten.
Tijdens deze train-the-trainer willen we vroedvrouwen, groepswerkers,… die aan de slag willen gaan
met dit draaiboek, meenemen in de opzet, visie en methodieken van het draaiboek.
Deze vorming wordt georganiseerd door Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat en zal begeleid
worden door Mevr. Maity Van Rillaer, vroedvrouw MSc.

Tijdens deze train-the-trainer komen volgende topics aan bod:
• Filosofie van het draaiboek
• Doelstellingen van het draaiboek
• Principes van de methodieken
• Begeleidershouding en cultuursensitief werken
• Werken met kwetsbare gezinnen, anderstalige gezinnen
• Focus en beleving van een aantal sessies
• Kaders
• Aan de slag met het draaiboek

Na het volgen van de vorming ontvang je het Draaiboek digitaal om zelf te gebruiken.
Deze vorming zal digitaal doorgaan via Teams. U ontvangt de deelnamelink de dag voordien.
Deelnameattest wordt voorzien.

Inschrijven
Kostprijs: 45 €, over te schrijven op rekeningnummer van vzw De Bakermat BE30 7340 2760 6411
met vermelding van naam, voornaam en Train-the-trainer 10 maart 2022.
Inschrijven via het online inschrijvingsformulier
Voor meer info en vragen kan u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Eerste les 10-03-2022 9:00
Laatste les 10-03-2022 12:00
Einde inschrijvingen 09-03-2022 14:00
Prijs 45,00 €

In samenwerking met partners van ECK De KraamvogelKind & Gezin’t Moederhuys,  CGG VaggaCGG Kempen vzwCGG De Pont en Moeder & Baby wordt op regelmatige tijdstippen multidisciplinair casusoverleg georganiseerd m.b.t. perinatale mentale gezondheid. Alle hulpverleners die werken met prille ouders vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van één jaar: vroedvrouwen, gezinsbegeleiders, kraamverzorgenden, huisartsen, psychologen, ... zijn welkom om hieraan deel te nemen. 

Deelname is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Uit een eerste evaluatie met de partners blijkt dat er zowel vraag is naar regionaal als provinciaal casusoverleg. Het eerste geeft het voordeel dat je in dialoog gaat met partners waarmee in je praktijk vaker samenwerkt, het tweede geeft het voordeel om inspiratie te vinden bij andere netwerken. Daarom werd beslist beide soorten overleg te organiseren.

Alvast van harte welkom!

Eerste les 15-03-2022 9:00
Laatste les 15-03-2022 12:00
Prijs Gratis
Basiskennis Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health (Zoersel)

We reiken een theoretisch IMH perspectief aan van waaruit we kijken naar ouder, kind en interactie in het domein van de Perinatale Mentale Gezondheid. Dit doen we a.d.h.v. theoretische uitgangspunten, praktijkgerichte kaders en casuïstiekbespreking.

Eerste les 30-03-2022 9:00
Prijs 420,00 €

In samenwerking met partners van ECK De KraamvogelKind & Gezin’t Moederhuys,  CGG VaggaCGG Kempen vzwCGG De Pont en Moeder & Baby wordt op regelmatige tijdstippen multidisciplinair casusoverleg georganiseerd m.b.t. perinatale mentale gezondheid. Alle hulpverleners die werken met prille ouders vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van één jaar: vroedvrouwen, gezinsbegeleiders, kraamverzorgenden, huisartsen, psychologen, ... zijn welkom om hieraan deel te nemen. 

Deelname is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uit een eerste evaluatie met de partners blijkt dat er zowel vraag is naar regionaal als provinciaal casusoverleg. Het eerste geeft het voordeel dat je in dialoog gaat met partners waarmee in je praktijk vaker samenwerkt, het tweede geeft het voordeel om inspiratie te vinden bij andere netwerken. Daarom werd beslist beide soorten overleg te organiseren.

Alvast van harte welkom!

Eerste les 11-04-2022 14:00
Laatste les 11-04-2022 16:00
Prijs Gratis

In samenwerking met partners van ECK De KraamvogelKind & Gezin’t Moederhuys,  CGG VaggaCGG Kempen vzwCGG De Pont en Moeder & Baby wordt op regelmatige tijdstippen multidisciplinair casusoverleg georganiseerd m.b.t. perinatale mentale gezondheid. Alle hulpverleners die werken met prille ouders vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van één jaar: vroedvrouwen, gezinsbegeleiders, kraamverzorgenden, huisartsen, psychologen, ... zijn welkom om hieraan deel te nemen. 

Deelname is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uit een eerste evaluatie met de partners blijkt dat er zowel vraag is naar regionaal als provinciaal casusoverleg. Het eerste geeft het voordeel dat je in dialoog gaat met partners waarmee in je praktijk vaker samenwerkt, het tweede geeft het voordeel om inspiratie te vinden bij andere netwerken. Daarom werd beslist beide soorten overleg te organiseren.

Alvast hartelijk welkom!

Eerste les 04-05-2022 9:00
Laatste les 04-05-2022 12:00
Prijs Gratis

In samenwerking met partners van ECK De KraamvogelKind & Gezin’t Moederhuys,  CGG VaggaCGG Kempen vzwCGG De Pont en Moeder & Baby wordt op regelmatige tijdstippen multidisciplinair casusoverleg georganiseerd m.b.t. perinatale mentale gezondheid. Alle hulpverleners die werken met prille ouders vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van één jaar: vroedvrouwen, gezinsbegeleiders, kraamverzorgenden, huisartsen, psychologen, ... zijn welkom om hieraan deel te nemen. 

Deelname is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uit een eerste evaluatie met de partners blijkt dat er zowel vraag is naar regionaal als provinciaal casusoverleg. Het eerste geeft het voordeel dat je in dialoog gaat met partners waarmee in je praktijk vaker samenwerkt, het tweede geeft het voordeel om inspiratie te vinden bij andere netwerken. Daarom werd beslist beide soorten overleg te organiseren.

Alvast welkom!

Eerste les 11-05-2022 9:00
Laatste les 11-05-2022 12:00
Prijs Gratis

In samenwerking met partners van ECK De KraamvogelKind & Gezin’t Moederhuys,  CGG VaggaCGG Kempen vzwCGG De Pont en Moeder & Baby wordt op regelmatige tijdstippen multidisciplinair casusoverleg georganiseerd m.b.t. perinatale mentale gezondheid. Alle hulpverleners die werken met prille ouders vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van één jaar: vroedvrouwen, gezinsbegeleiders, kraamverzorgenden, huisartsen, psychologen, ... zijn welkom om hieraan deel te nemen. 

Deelname is gratis, maar inschrijving is noodzakelijk via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

OPGELET/ DE LOCATIE IS NOG NIET ZEKER! CGG Vagga, Belgiëlei 147A OF Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen

Uit een eerste evaluatie met de partners blijkt dat er zowel vraag is naar regionaal als provinciaal casusoverleg. Het eerste geeft het voordeel dat je in dialoog gaat met partners waarmee in je praktijk vaker samenwerkt, het tweede geeft het voordeel om inspiratie te vinden bij andere netwerken. Daarom werd beslist beide soorten overleg te organiseren.

Alvast van harte welkom!

Eerste les 07-06-2022 9:00
Laatste les 07-06-2022 12:00
Prijs Gratis