Boekrecensie: In voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet – Ragna Heidweiller en Samuel Levie

Als ze kinderen krijgen, neemt 60 procent van de ouders zich voor om betaalde arbeid en zorgtaken gelijk verdelen. Slechts 16 procent doet dat daadwerkelijk. Met andere woorden: driekwart van de koppels met dit voornemen slaagt er niet in.

Hoe komt dat? Daar probeert Ragna Heidweiller in dit boek een antwoord op te vinden. Ook haar partner Samuel komt regelmatig aan bod en vertelt hoe hij de zoektocht naar een gelijkwaardige verdeling in hun gezin ervaren heeft.

Dat er in onze maatschappij iets niet helemaal juist zit, komt uit de cijfers in dit boek wel naar voren. Bijvoorbeeld: mannen die een kind krijgen, krijgen er gemiddeld twee uur per week aan huishoudelijke- en zorgtaken bij. Voor vrouwen die een kind krijgen is dat tien uur per week, vijf keer zoveel dus.