DE KRAAMVOGEL

Expertisecentrum Kraamzorg Antwerpen,

dé plek waar je welkom bent met al jouw vragen van kinderwens tot kraamtijd

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden workshops (studiedagen) ECK De Kraamvogel

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops (of studiedagen) van ECK De Kraamvogel. Door verzending van het ingevulde inschrijvingsformulier verklaart de cursist kennis genomen te hebben van deze inschrijvingsvoorwaarden en verklaart hij/zij er zich volledig en onherroepelijk mee akkoord. Deze voorwaarden en het inschrijvingsformulier vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk en na onderling akkoord mogelijk.

Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw, eventueel met haar partner of de vader of moeder met baby.

De workshops of studiedagen
Voor alle workshops geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Als de workshop niet door kan gaan door onvoldoende deelnemers, dan behoudt het ECK het recht de workshop uiterlijk één week voor aanvang te annuleren. Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden.

Inschrijving
Aanmelding vindt uitsluitend plaats door het volledig invullen en registreren via het online registratieformulier op de website. Voor sommige workshops schrijven enkel de (aanstaande) moeders in, de partner komt dan gratis mee, bij andere workshops schrijft iedere deelnemer individueel in. Deze info wordt per workshop op de website meegedeeld. Inschrijving geeft geen garantie op deelname aan een cursus, enkel inschrijving én betaling.

Aansprakelijkheid
ECK De Kraamvogel noch de lesgever, zijn niet  aansprakelijk voor enig letsel opgelopen voor, tijdens of na de les en is niet aansprakelijk voor welke opgelopen blessure dan ook. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen als gevolg van of opgelopen tijdens de cursus.

Het masseren van de baby´s gebeurt op eigen risico van de masserende ouder(s).

Medische conditie van de cursist
De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Het ECK De Kraamvogel en de lesgever(s) zijn niet  verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist en/of diens baby. Het deelnemen aan de workshop is op eigen risico. De eigen vroedvrouw, huisarts of  gynaecoloog blijft altijd verantwoordelijk voor de medische opvolging, controle en advisering van de zwangere.

Betaling
De prijs voor de workshops wordt op de website aangegeven  bij de betreffende workshop of studiedag. De inschrijving is slechts geldig na tijdige betaling.

De volledige cursusprijs dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus betaald te worden aan de lesgever. Wanneer niet voldaan wordt aan de gevraagde betaling zal door het ECK éénmalig een herinnering gezonden worden. Bij laattijdige inschrijving gelieve een copie van de betaling mee te nemen.

Bij inschrijving de dag zelf of de dag ervoor wordt uitzonderlijk het bedrag voor aanvang van de eerste les voldaan aan de lesgever. 

Annulering door de cursist
Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de workshop dient zij het ECK De Kraamvogel hiervan op hoogte te brengen per e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de workshop op een ander tijdstip of locatie. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de workshop wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd door de lesgever. Vanaf vier weken tot twee weken voor aanvang van de workshop is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd. Dit geldt niet voor dringende medische redenen, mits voorlegging van een medisch attest, zal op ieder tijdstip het resterend bedrag – 1 les administratiekosten terugbetaald worden. (nota: deze ene les dient door de lesgever aan het expertisecentrum te worden betaald, dit geldt voor alle anulaties en terugbetalingen door de lesgever waarbij 1 les wordt ingehouden, voor workshops van minimum 3 lessen per cursus)

Annulering door ECK De Kraamvogel
Het ECK De Kraamvogel behoudt zich het recht een workshop/studiedag  te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht. Het eventueel betaalde cursusgeld zal worden door de lesgever terugbetaald worden. 

Vertrouwelijkheid
Het ECK De Kraamvogel en de lesgever behandelen de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk .

Indien foto's genomen wordt gebeurd dit enkel met toestemming van de deelnemers. Deze foto's kunnen gebruikt worden ter promotie van de activiteiten van het ECK De Kraamvogel.

 

Logo gezond zwanger worden

 

 

 

 

 De Kraamvogel is één van de

 Vlaamse Expertisecentra Kraamzorg ,

een partnerorganisatie van Kind & Gezin.

Kind en gezin

 

  

de kraamvogel