Skip to main content

Van Hart tot Hart

Inspiratie vanuit het jonge kind
Door Binu Singh

Een boek voor ...

ouders zorgpartners
17 november 2022
Binu Singh

Wat zijn wij van De Kraamvogel blij dat Binu haar gedachten (trouwens gestoeld op wetenschappelijk onderzoek en op wijsheid) in een boek heeft neergeschreven! En dan nog een prachtig boek ook. Het is een klein boekje, dat je, zoals ze zelf ook schrijft, in je tas kan steken om het er af en toe uit te halen en er een pagina in te lezen. Het oogt echt heel mooi: als je het doorbladert, zie je telkens op de rechterpagina een quote, en op de linkerpagina wat meer uitleg erover. Het is dus geen ‘leesboek’, eerder een ‘genietboek’, een boekje om regelmatig in te bladeren en de inhoud in je op te nemen. Mondjesmaat. En het dan laten binnen komen, er over nadenken en voelen wat het met je doet.

Binu Singh is Vlaanderens bekendste kinderpsychiater, en bezielster van Kleine K, het dagbehandelingscentrum van UZ Leuven voor problemen binnen de ontwikkeling en opvoeding van het kind tussen 0 en 6 jaar.

In het boek lees je over de eerste 1000 dagen, stress en co-regulatie, zelfzorg en sociale steun, vaderkracht en moederkracht, de stem van het kind in onze samenleving en nog zo veel meer.

Ik ga er niet meer woorden aan vuilmaken behalve dit: lees het, blader het regelmatig door en geniet ervan!